دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد | فرست مشاور

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۹

همانطور که میدانید کنکور سراسری ارشد با آزاد ترکیب شده است یعنی شما یک کنکور شرکت کرده و با توجه به رتبه و تراز کسب کرده انتخاب رشته کارشناسی ارشد را انجام میدهید چون کنکور کارشناسی ارشد دشوار است بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد به دنبال راهی برای ادامه تحصیل از طریق بدون کنکور و…